top of page

GDPR: Nařízení o ochraně osobních údajů 

 

 1. Správcem osobních údajů je MgA. Veronika Melichárková Kopečná, IČ: 07158360, se sídlem: Přepeřská 1808, Turnov 51101, zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu města Turnov, dále jako „Správce“.

 2. Správce spravuje osobní údaje uživatelů, kteří navštíví webové stránky www.kopecnaveronika.wixsite.com/my-site.

 3. Osobní údaje zpracovávám primárně za účelem plnění smlouvy, plnění právních povinností a nebo oprávněného zájmu.

 4. Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

 5. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu plnění smlouvy mezi vámi a Správcem, nejdéle deset let od provedení poslední objednávky, pokud správci neudělíte souhlas k jejich dalšímu zpracování. IP adresa je sledována z důvodů zabezpečení systému, nikoli pro marketingové účely.

 6. Zpracování osobních údajů je primárně prováděno Správcem. 

 7. Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytuji.

Na základě Nařízení máte právo:

 1. Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám.

 2. Požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

 3. Vyžádat si přístup k těmto údajům a patřičné údaje nechat aktualizovat nebo opravit.

 4. Požadovat po mě výmaz osobních údajů.

Společná ustanovení

Prohlašuji, že jsem přijala veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 5.11. 2023.

bottom of page